بلوک بتنی ، کف پوش بتنی و قطعات پیش ساخته بتنی ، جدول بتنی

بلوک بتنی ، کفپوش بتنی و قطعات پیش ساخته بتنی ، جدول بتنی

ثبت نام
21/08/1396

 

    پرویز قدوسی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۵۷۹۱)

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
  مصطفی خانزادی - استادیار دانشکده مهندسی ...

21/08/1396

 

    علی اکبر رمضانیانپور (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۹۱۰)

مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن مشاوره عالی پروژه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  علی پورجوادی ...

باما در تماس باشید.

شهر هشتگرد/ استان البرز / ایران 02144604684